PROGRAM LOJALNOŚCIOWY SKLEPU KOKIETKI.PL

Tabela rabatów kumulacyjnych (progi liczone z 365 dni)


 1. Warunkiem skorzystania z programu lojalnościowego jest zarejestrowane konto Klienta w sklepie na stronie https://kokietki.pl.
 2. Program lojalnościowy w obecnej formie zaczyna działać w sklepie Kokietki.pl od dnia 06.10.2019r. na czas nieokreślony.
 3. System sklepu Kokietki.pl dokonuje przeliczenia wartości zamówienia 30 (słownie: trzydziestu) dni po odebraniu przesyłki i wówczas przyporządkowuje Klienta do odpowiedniego Progu Rabatowego.
 4. Sklep liczy wartość wszystkich zamówień produktów (bez kosztów wysyłki) z ostatniego roku (ostatnie 365 dni- słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć dni)
 5. Przyznany Rabat Progowy zostaje automatycznie anulowany, jeżeli dany Klient, któremu został on przyznany nie dokona żadnego zamówienia w sklepie przez okres 365 dni.
 6. Produkty objęte ceną promocyjną również zaliczają się do obrotu Klienta w Programie Lojalnościowym z uwzględnieniem punktu 7.
 7. W momencie zakupu produktów promocyjnych rabat uzyskany z Progu Rabatowego Klienta nie jest dodawany do rabatu, który obowiązuje w Sklepie Kokietki.pl na wybrany produkt, jeżeli na ten wybrany produkt obowiązuje już inna promocja, ponieważ rabaty nie łączą się i nie sumują się.
 8. Rabat Progowy otrzymany przez Klienta Programie Lojalnościowym sklepu Kokietki.pl można wykorzystać w sposób określony w niniejszym Regulaminie i nie podlega on wymianie na żaden środek płatniczy.
 9. Uzyskany Rabat Progowy nie może zostać wykorzystany do obniżenia kosztów dostawy w sklepie Kokietki.pl
 10. Rabat Progowy otrzymany przez Klienta w Programie Lojalnościowym nie może zostać przekazany osobie trzeciej i innemu Klientowi sklepu Kokietki.pl.
 11. Aby sprawdzić, w jakim progu rabatowym znajduję się Klient, wystarczy po zalogowaniu do Konta w sklepie Kokietki.pl, wybrać w menu konta zakładkę moje rabaty kumulacyjne. Sklep Kokietki.pl przedstawi tabele z dostępnymi progami rabatowymi, oraz poinformuje, w którym progu znajduje się Klient i ile brakuje do kolejnego progu. Bezpośredni link po zalogowaniu kliknij tutaj
 12. Po uzyskaniu Progu Rabatowego przez Klienta, sklep Kokietki.pl automatycznie przelicza ceny (brutto) produktów, aby można było je kupić w obniżonej cenie. Widnieje przy danym produkcie stosowna informacja odnośnie zmiany (cena przed rabatem i cena po rabacie) , w trakcie składania zamówienia oraz podczas przeglądania oferty sklepu Kokietki.pl dla zalogowanego Klienta sklepu.
 13. W przypadku częściowego zwrotu zamówienia, system przeliczy rzeczywistą wartość produktów, które zostały u Klienta i taką wartość dopisze do obrotu na jego koncie. W przypadku zwrotu całości zamówienia pełna wartość zamówienia zostanie anulowana z obrotu Klienta w Programie Lojalnościowym.
 14. Reklamacje dotyczące Programu Lojalnościowego mogą być zgłaszane do Sklepu Kokietki.pl w czasie trwania Programu Lojalnościowego oraz 30 (słownie: trzydzieści) dni po jego zakończeniu. Upływ terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie oznacza wygaśnięcia roszczeń oraz nie narusza prawa do dochodzenia, jakichkolwiek roszczeń w drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. Reklamacja może zostać złożona na adres e-mail: info@kokietki.pl lub korespondencyjnie Kokietki Maciej Rogulski ul. Jana Kasprowicza 12d 92-781 Łódź. Podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrzenie reklamacji jest Sklep Kokietki.pl . Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od momentu jej zgłoszenia, a informacja o rozpatrzonej reklamacji zostanie przekazana do Klienta według wyboru, jakim kanałem komunikacji chciał Klient otrzymać odpowiedź: mailem lub poczta tradycyjną.
 15. Sklep Kokietki.pl zastrzega sobie prawo do zakończenia prowadzenia Programu Lojalnościowego i poinformuje Klienta o planowanym zakończeniu Programu z wyprzedzeniem nie krótszym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni drogą mailową.
 16. Sklep Kokietki.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego bez podania przyczyny i poinformuje Klienta o planowanej zmianie z wyprzedzeniem nie krótszym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni drogą mailową.
 17. Wszelkie spory lub roszczenia w związku z Programem Lojalnościowym sklepu Kokietki.pl rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów ogólnych. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz uczestnictwa i prowadzenia w Programie jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 18. W przypadku pytań, czy wątpliwości związanych z Programem Lojalnościowym sklepu Kokietki.pl prosimy o kontakt z obsługą sklepu mailem: info@kokietki.pl, korespondencyjnie Kokietki Maciej Rogulski ul. Jana Kasprowicza 12d 92-781 Łódź


Regulamin BLACK FRIDAY + WEEK 202
2

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „ BLACK FRIDAY + WEEK2022” jest KOKIETKI Maciej Rogulski ul. Jana Kasprowicza 12d 92-781 Łódź NIP: 727-256-49-67 Regon 100941290 .
 2. Promocja działa wyłącznie na stronie internetowej sklepu pod adresem https://kokietki.pl 
 3. Promocja obowiązuje od 25-11-2022 godz.: 00:00:01 do dnia 28-11-2022 do godz.: 23:59:00
 4. Promocja daje możliwość skorzystania przez Klienta z promocji obniżającej cenę wyznaczonych produktów wskazanych na podstronie stronie https://kokietki.pl/sale/black-friday-2022
 5. W podstronie https://kokietki.pl/sale/black-friday-2022 umieszczono produkty, które posiadają promocyjną cenę. Każdy z tych produktów ma swój indywidualny czas w którym obowiązuje promocyjna cena, wówczas tylko w tym indywidualnym czasie przypisanym do tegoż produktu można dokonać zakupu w promocyjnej cenie. Po zakończeniu wyznaczonego promocyjnego czasu cena produktu wraca do ceny obowiązującej bez promocji.
 6. Ilość produktów dostępnych w niniejszej promocji jest ograniczona.
 7. Promocja nie obejmuje ewentualnych kosztów dostawy do zakupionych produktów w ramach BLACK FRIDAY + WEEK2022.
 8. Promocja BLACK FRIDAY + WEEK2022 nie sumuje się z rabatem Klienta z programu lojalnościowego, natomiast wartość zamówienia dolicza się do obrotu Klienta w programie lojalnościowym.
 9. Dodanie produktu do koszyka nie rezerwuje dodanego produktu.
 10. Klient dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego jest uprawniony do odstąpienia od umowy zgodnie z odrębnymi przepisami.
 11. Promocja nie narusza, ani nie ogranicza praw z tytułu rękojmi.
 12. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji BLACK FRIDAY + WEEK2022 można zgłaszać drogą mailową info@kokietki.pl lub listownie na adres KOKIETKI Maciej Rogulski ul. Jana Kasprowicza 12d 92-781 Łódź . Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
Regulamin BLACK FRIDAY + WEEK 2021
 1. Organizatorem promocji pod nazwą „ BLACK FRIDAY + WEEK2021” jest KOKIETKI Maciej Rogulski ul. Jana Kasprowicza 12d 92-781 Łódź NIP: 727-256-49-67 Regon 100941290 .
 2. Promocja działa wyłącznie na stronie internetowej sklepu pod adresem https://kokietki.pl 
 3. Promocja obowiązuje od 26-11-2021 godz.: 00:00:01 do dnia 29-11-2020 do godz.: 23:59:00
 4. Promocja daje możliwość skorzystania przez Klienta z promocji obniżającej cenę wyznaczonych produktów wskazanych na podstronie stronie https://kokietki.pl/sale/black-friday-2021
 5. W podstronie https://kokietki.pl/sale/black-friday-2021 umieszczono produkty, które posiadają promocyjną cenę. Każdy z tych produktów ma swój indywidualny czas w którym obowiązuje promocyjna cena, wówczas tylko w tym indywidualnym czasie przypisanym do tegoż produktu można dokonać zakupu w promocyjnej cenie. Po zakończeniu wyznaczonego promocyjnego czasu cena produktu wraca do ceny obowiązującej bez promocji.
 6. Ilość produktów dostępnych w niniejszej promocji jest ograniczona.
 7. Promocja nie obejmuje ewentualnych kosztów dostawy do zakupionych produktów w ramach BLACK FRIDAY + WEEK2021.
 8. Promocja BLACK FRIDAY + WEEK2021 nie sumuje się z rabatem Klienta z programu lojalnościowego, natomiast wartość zamówienia dolicza się do obrotu Klienta w programie lojalnościowym.
 9. Dodanie produktu do koszyka nie rezerwuje dodanego produktu.
 10. Klient dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego jest uprawniony do odstąpienia od umowy zgodnie z odrębnymi przepisami.
 11. Promocja nie narusza, ani nie ogranicza praw z tytułu rękojmi.
 12. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji BLACK FRIDAY + WEEK2021 można zgłaszać drogą mailową info@kokietki.pl lub listownie na adres KOKIETKI Maciej Rogulski ul. Jana Kasprowicza 12d 92-781 Łódź . Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia

Regulamin BLACK FRIDAY + WEEK 2020

 1. Regulamin BLACK FRIDAY + WEEK 2020 1.Organizatorem promocji pod nazwą „ BLACK FRIDAY + WEEK2020” jest KOKIETKI Maciej Rogulski ul. Jana Kasprowicza 12d 92-781 Łódź NIP: 727-256-49-67 Regon 100941290 .
 2. Promocja działa wyłącznie na stronie internetowej sklepu pod adresem https://kokietki.pl 
 3. Promocja obowiązuje od 27-11-2020 godz.: 00:00:01 do dnia 30-11-2020 do godz.: 23:59:59
 4. Promocja daje możliwość skorzystania przez Klienta z promocji obniżającej cenę wyznaczonych produktów wskazanych na podstronie stronie https://kokietki.pl/sale/black-friday 
 5. W podstronie https://kokietki.pl/sale/black-friday umieszczono produkty, które posiadają promocyjną cenę. Każdy z tych produktów ma swój indywidualny czas w którym obowiązuje promocyjna cena, wówczas tylko w tym indywidualnym czasie przypisanym do tegoż produktu można dokonać zakupu w promocyjnej cenie. Po zakończeniu wyznaczonego promocyjnego czasu cena produktu wraca do ceny obowiązującej bez promocji.
 6. Ilość produktów dostępnych w niniejszej promocji jest ograniczona.
 7. Promocja nie obejmuje ewentualnych kosztów dostawy do zakupionych produktów w ramach BLACK FRIDAY + WEEK2020.
 8. Promocja BLACK FRIDAY + WEEK2020 nie sumuje się z rabatem Klienta z programu lojalnościowego, natomiast wartość zamówienia dolicza się do obrotu Klienta w programie lojalnościowym.
 9. Dodanie produktu do koszyka nie rezerwuje dodanego produktu.
 10. W przypadku kilku złożonych zamówień przez jednego Klienta, w trakcie trwania promocji BLACK FRIDAY + WEEK2020 zamówienia możemy połączyć i wysłać w jednej paczce na wyraźne życzenie Klienta poprzez wpisanie tej informacji w polu wiadomości podczas składania zamówienia.
 11. Klient dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego jest uprawniony do odstąpienia od umowy zgodnie z odrębnymi przepisami.
 12. Promocja nie narusza, ani nie ogranicza praw z tytułu rękojmi.
 13. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji BLACK FRIDAY + WEEK2020 można zgłaszać drogą mailową info@kokietki.pl lub listownie na adres KOKIETKI Maciej Rogulski ul. Jana Kasprowicza 12d 92-781 Łódź . Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia


Regulamin BLACK FRIDAY + WEEK 2019

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „ BLACK FRIDAY + WEEK” jest KOKIETKI Maciej Rogulski ul. Jana Kasprowicza 12d 92-781 Łódź NIP: 727-256-49-67 Regon 100941290 .
 2. Promocja działa wyłącznie na stronie internetowej sklepu pod adresem https://kokietki.pl
 3. Promocja obowiązuje od 29-11-2019 godz.: 00:01 do dnia 1-12-2019 do godz.: 23:59.
 4. Promocja daje możliwość skorzystania przez Klienta z promocji obniżającej cenę produktów wskazanych w podstronie: https://kokietki.pl/black-friday
 5. W podstronie https://kokietki.pl/black-friday umieszczono produkty wraz z obniżonymi promocyjnymi cenami obowiązującymi w okresie promocji.
 6. Promocja nie obejmuje ewentualnych kosztów dostawy do zakupionych produktów w ramach BLACK FRIDAY + WEEK.
 7. Ilość produktów dostępnych w niniejszej promocji jest ograniczona.
 8. Klient dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami.
 9. Promocja nie narusza ani nie ogranicza praw z tytułu rękojmi.
 10. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji można zgłaszać drogą mailową info@kokietki.pl lub listownie na adres KOKIETKI Maciej Rogulski ul. Jana Kasprowicza 12d 92-781 Łódź . Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.