VĚRNOSTNÍ PROGRAM SKLEP KOKIETKI.PL

Tabulka kumulativních slev (prahové hodnoty počítané od 3 65 dnů)


 1. Podmínkou použití věrnostního programu je zaregistrovaný zákaznický účet v obchodě na adrese https://kokietki.pl.
 2. Věrnostní program ve své současné podobě začíná fungovat v obchodě Kokietki.pl 6. října 2019. na dobu neurčitou.
 3. Systém obchodu Kokietki.pl přepočítá hodnotu objednávky 30 (řekněme: třicet) dní po obdržení zásilky a poté přiřadí zákazníkovi příslušnou prahovou hodnotu slevy.
 4. Obchod počítá hodnotu všech objednávek produktů (bez nákladů na dopravu) z minulého roku (posledních 365 dní - slovy: tři sta šedesát pět dní)
 5. Poskytnutá prahová sleva se automaticky zruší, pokud daný zákazník, kterému byla udělena, neuskuteční v obchodě po dobu 365 dnů žádnou objednávku.
 6. Produkty, na které se vztahuje propagační cena, se také započítávají do obratu zákazníka ve věrnostním programu, s přihlédnutím k bodu 7.
 7. V době nákupu propagačních produktů se sleva získaná z prahové hodnoty slevy zákazníka nepřičte k slevě platné v obchodě Kokietki.pl pro vybraný produkt, pokud pro tento vybraný produkt již platí jiná akce, protože slevy nekombinujte a nesčítejte.
 8. Prahová sleva, kterou zákazník obdrží ve věrnostním programu obchodu Kokietki.pl, lze použít způsobem uvedeným v těchto předpisech a nelze jej vyměnit za žádný platební prostředek.
 9. Získanou prahovou slevu nelze použít ke snížení nákladů na doručení v obchodě Kokietki.pl
 10. Prahová sleva, kterou zákazník obdrží ve věrnostním programu, nesmí být převedena na třetí stranu nebo jiného zákazníka v obchodě Kokietki.pl.
 11. Chcete-li zkontrolovat prahovou hodnotu slevy, na které se zákazník nachází, stačí se přihlásit k účtu v obchodě Kokietki.pl, v nabídce účtu vybrat kartu Moje kumulativní slevy. Obchod Kokietki.pl představí tabulky s dostupnými prahovými hodnotami slev a bude informovat, na jaké prahové hodnotě se zákazník nachází a kolik chybí další prahové hodnotě. Přímý odkaz po přihlášení, klikněte sem
 12. Poté, co zákazník získá prahovou hodnotu slevy, obchod Kokietki.pl automaticky převede (hrubé) ceny produktů, aby je bylo možné zakoupit za sníženou cenu. Příslušné informace o změně (cena před slevou a cena po slevě) se zobrazí vedle produktu, při zadávání objednávky a při prohlížení nabídky obchodu Kokietki.pl pro přihlášeného zákazníka obchodu.
 13. V případě částečného vrácení objednávky systém vypočítá skutečnou hodnotu produktů, které u zákazníka zůstaly, a tuto hodnotu přičte k obratu na jeho účtu. Pokud je vrácena celá objednávka, celá hodnota objednávky bude zrušena z obratu zákazníka ve věrnostním programu.
 14. Stížnosti na věrnostní program lze podávat do obchodu Kokietki.pl během věrnostního programu a 30 (slovy: třicet) dnů po jeho dokončení. Uplynutí lhůty uvedené v předchozí větě neznamená zánik nároků a není v rozporu s právem vymáhat jakékoli nároky soudní nebo mimosoudní cestou. Stížnost lze podat na e-mailovou adresu: info@kokietki.pl nebo prostřednictvím korespondence Kokietki Maciej Rogulski ul. Jana Kasprowicza 12d 92-781 Lodž. Subjektem odpovědným za posouzení stížnosti je Sklep Kokietki.pl. Stížnost bude posouzena do 14 (řekněme: čtrnáct) dnů od data jejího oznámení a informace o stížnosti budou předány zákazníkovi, podle toho, jaký komunikační kanál si zákazník přál obdržet odpověď: e-mail nebo tradiční pošta.
 15. Obchod Kokietki.pl si vyhrazuje právo ukončit věrnostní program a bude informovat zákazníka o plánovaném ukončení programu nejméně 30 (slovy: třicet) dnů předem e-mailem.
 16. Obchod Kokietki.pl si vyhrazuje právo na změnu pravidel věrnostního programu bez udání důvodu a bude zákazníka informovat o plánované změně předem nejméně 30 (řekněme: třicet) dnů e-mailem.
 17. Veškeré spory nebo nároky související s věrnostním programem obchodu Kokietki.pl budou řešeny obecným soudem příslušným podle obecných ustanovení. Rozhodným právem pro tato nařízení a účast a chování v programu je právo Polské republiky a soudy jsou běžnými soudy v Polské republice, pokud není v závazných právních předpisech stanoveno jinak.
 18. V případě dotazů nebo pochybností týkajících se věrnostního programu obchodu Kokietki.pl kontaktujte pracovníky obchodu e- mailem: info@kokietki.pl, korespondencí Kokietki Maciej Rogulski ul. Jana Kasprowicza 12d 92-781 Lodž

Předpisy BLACK FRIDAY + WEEK 2020

 1. Předpisy BLACK FRIDAY + WEEK 2020 1. Organizátorem akce pod názvem „BLACK FRIDAY + WEEK2020“ je KOKIETKI Maciej Rogulski ul. Jana Kasprowicza 12d 92-781 Łódź NIP: 727-256-49-67 Regon 100941290.
 2. Akce funguje pouze na webu obchodu na adrese https://kokietki.pl
 3. Akce platí od 27. listopadu 2020 do 00:00:01 do 30. listopadu 2020 do 23:59:59
 4. Propagační akce dává zákazníkovi možnost využít propagační akce ke snížení ceny vybraných produktů uvedených na podstránce webové stránky https://kokietki.pl/sale/black-friday
 5. Podstránka https://kokietki.pl/sale/black-friday obsahuje produkty s propagační cenou. Každý z těchto produktů má svůj vlastní individuální čas, během kterého je akční cena platná, pak pouze v tomto individuálním čase přiděleném tomuto produktu můžete nakupovat za akční cenu. Na konci přiděleného propagačního času se cena produktu vrátí na nepropagační cenu.
 6. Počet produktů dostupných v této akci je omezený.
 7. Akce nezahrnuje možné náklady na doručení zakoupených produktů v BLACK FRIDAY + WEEK2020.
 8. Akce BLACK FRIDAY + WEEK2020 nepřináší zákazníkovi slevu z věrnostního programu, zatímco hodnota objednávky se přičte k obratu zákazníka ve věrnostním programu.
 9. Přidání produktu do košíku si vyhrazuje přidaný produkt.
 10. V případě více objednávek zadaných jedním zákazníkem lze během propagace BLACK FRIDAY + WEEK2020 objednávky kombinovat a odeslat v jednom balíčku na výslovnou žádost zákazníka zadáním těchto údajů do pole zprávy při zadávání objednávky.
 11. Zákazník, který nakupuje prostřednictvím internetového obchodu, je oprávněn odstoupit od smlouvy podle zvláštních předpisů.
 12. Akce neporušuje ani neomezuje žádná záruční práva.
 13. Všechny stížnosti týkající se propagace BLACK FRIDAY + WEEK2020 lze zaslat e-mailem na adresu info@kokietki.pl nebo poštou na adresu KOKIETKI Maciej Rogulski ul. Jana Kasprowicza 12d 92-781 Lodž. Stížnosti budou posouzeny okamžitě, nejpozději do 14 dnů ode dne jejich podání


Předpisy BLACK FRIDAY + WEEK 2019

 1. Organizátorem akce pod názvem „ČERNÝ PÁTEK + TÝDEN“ je KOKIETKI Maciej Rogulski ul. Jana Kasprowicza 12d 92-781 Łódź NIP: 727-256-49-67 Regon 100941290.
 2. Akce funguje pouze na webu obchodu na adrese https://kokietki.pl
 3. Akce platí od 29. listopadu 2019 v 00:01 do 1.12.2019 ve 23:59.
 4. Propagační akce dává zákazníkovi příležitost využít propagační akce ke snížení ceny produktů uvedených na podstránce: https://kokietki.pl/black-friday
 5. Podstránka https://kokietki.pl/black-friday obsahuje produkty se sníženými propagačními cenami platnými během období propagace.
 6. Akce nezahrnuje žádné náklady na doručení zakoupených produktů v ČERNÉM PÁTKU + TÝDEN.
 7. Počet produktů dostupných v této akci je omezený.
 8. Zákazník, který nakupuje prostřednictvím internetového obchodu, je oprávněn odstoupit podle zvláštních předpisů.
 9. Akce neporušuje ani neomezuje žádná záruční práva.
 10. Jakékoli stížnosti týkající se propagace lze podat e-mailem na info@kokietki.pl nebo poštou na adresu KOKIETKI Maciej Rogulski ul. Jana Kasprowicza 12d 92-781 Lodž. Stížnosti budou posouzeny okamžitě, nejpozději do 14 dnů ode dne jejich podání.
Propagace klubů BORDEAUX


 1. Akce platí pro všechny produkty, které nejsou v prodeji
 2. Chcete-li využít této propagační akce, musíte mít kód, který obdržíte během pobytu v klubu
 3. Akce platí 7 dní před pořádanou akcí a 7 dní po REGISTRAČNÍ párty klubu
 4. Každý účastník může využít propagační akce několikrát během jejího trvání
 5. Akci nelze kombinovat s jinými slevami dostupnými v obchodě

Chcete-li použít svůj slevový kód, zadejte v době dokončení objednávky kód do pole KUPON a stiskněte PŘIDAT KUPON. Obchod vypočítá hodnotu košíku v souhrnu objednávky. Abyste se ujistili, že kód funguje, zkontrolujte před dokončením objednávky souhrn košíku.
Předpisy BLACK FRIDAY + WEEK
1. Organizátorem akce pod názvem „ČERNÝ PÁTEK + TÝDEN“ je KOKIETKI Maciej Rogulski ul. Jana Kasprowicza 12d 92-781 Łódź NIP: 727-256-49-67 Regon 100941290.
2. Akce funguje pouze na webových stránkách obchodu na adrese https://kokietki.pl
3. Akce platí od 29. listopadu 2019 v 00:01 do 1-12-2019 ve 23:59.
4. Propagace dává zákazníkovi příležitost využít propagace ke snížení ceny produktů uvedených na podstránce: https://kokietki.pl/black-friday
5. Podstránka https://kokietki.pl/black-friday obsahuje produkty se sníženými propagačními cenami platnými během období propagace.
6. Akce nezahrnuje možné náklady na doručení zakoupených produktů v ČERNÉM PÁTKU + TÝDEN.
7. Počet produktů dostupných v této akci je omezený.
8. Zákazník, který nakupuje prostřednictvím internetového obchodu, je oprávněn odstoupit podle zvláštních předpisů.
9. Propagace neporušuje ani neomezuje žádná záruční práva.
10. Jakékoli stížnosti týkající se propagační akce lze podávat e-mailem na adresu info@kokietki.pl nebo poštou na adresu KOKIETKI Maciej Rogulski ul. Jana Kasprowicza 12d 92-781 Lodž. Stížnosti budou posouzeny okamžitě, nejpozději do 14 dnů ode dne jejich podání.