Az alábbi szabályzat határozza meg a Kokietki Maciej Rogulski, Jana Kasprowicza 12d, Łódź 92-781 Lengyelország, NIP: 7272564967, REGON: 100941290 által üzemeltetett https://kokietki.pl/hu/ oldalon elérhető online áruházunkban alkalmazandó általános értékesítési feltételeket. A vállalkozási tevékenységet a gazdasági miniszter által vezetett központi nyilvántartásba és a vállalkozási tevékenységre vonatkozó információk nyilvántartásába (CEIDG) kell bejegyezni.

1. Az eljárási szabályzat alkalmazási köre

Az Általános Szerződési Feltételek a Fogyasztók és Vállalkozók által az online áruházunkon keresztül leadott valamennyi megrendelésre vonatkoznak.

A Polgári Törvénykönyv 22. cikke szerint a fogyasztó olyan természetes személy, aki a vállalkozóval olyan jogügyletet köt, amely nem kapcsolódik közvetlenül a gazdasági vagy szakmai tevékenységéhez.

A vállalkozó a Polgári Törvénykönyv 43. cikke szerint természetes személy, jogi személy és olyan szervezeti egység, amely nem jogi személy, és amelynek a törvény jogképességet biztosít, és amely saját nevében üzleti vagy szakmai tevékenységet folytat.

Egyéb vagy kiegészítő Általános Szerződési Feltételek és Általános Szerződési Feltételek nem alkalmazandók - azok csak akkor válnak a szerződés részévé, ha ehhez kifejezett írásbeli hozzájárulásunkat adtuk.

2. A szerződés megkötése

Az adásvételi szerződést a Kokietki Maciej Rogulskival kötötték.

A termékek bemutatása webáruházunkban adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlatnak minősül. A szerződés megkötéséhez a kiválasztott termékeket a kosárba kell helyeznie, és rendelést kell leadnia. A kosár és az űrlapokon megadott adatok a rendelés leadása előtt módosíthatók a rendelkezésre álló funkciók és a rendelési folyamat során megjelenő üzenetek segítségével.

Ha a megrendelés összesítő oldalán a megrendelés megerősítéséhez és véglegesítéséhez a gombra kattint, akkor Ön kötelező érvényű megrendelést ad le a kosarában lévő termékekre. Amint az Ön megrendelése beérkezik és regisztrálódik webáruházunk számítógépes rendszerében, az adásvételi szerződés létrejön. A megrendelés leadása után kap tőlünk egy e-mailt, amelyben megerősítjük a megrendelését és a szerződés megkötését.

3. A megállapodás rögzítésének nyelve és szabályai

Az adásvételi szerződés lengyel, angol, német és francia nyelven köthető

A szerződés tartalmát megőrizzük, és e-mailben elküldjük Önnek a megrendelés részleteit és az Általános Szerződési Feltételeinket. A megrendeléssel kapcsolatos információkat az ügyfélfiókján keresztül is ellenőrizheti. Az Általános Szerződési Feltételeket online áruházunk weboldalán is elérhetővé tesszük oly módon, hogy azok elérhetők, reprodukálhatók és tárolhatók legyenek.

4. A termékek szállítása

A szállítási költségeket még hozzá kell adni a feltüntetett termékárakhoz. A megrendelt termékeket a velünk együttműködő futárcégek szállítják ki. A lehetséges szállítási módokról és határidőkről, valamint a szállítási költségekről a rendelési folyamat során és az üzletünk weboldalán részletes tájékoztatást adunk.

Az üzletben kínált termékeket kizárólag postai rendeléssel értékesítjük. Sajnos nem lehetséges a személyes átvétel.

5. Kifizetések

Az alábbi fizetési módok állnak rendelkezésére online áruházunkban:

  • Fizetés utánvétellel.
  • Elektronikus fizetések (e-payments) online fizetési szolgáltatáson keresztül.
  • Fizetés hagyományos banki átutalással üzletünk bankszámlájára. Ha ezt a fizetési módot választja - a megrendelés leadása után e-mailben elküldjük Önnek az átutalás részleteit. A megrendelésének feldolgozása azt követően kezdődik meg, hogy a megrendeléséhez szükséges teljes összeg jóváírásra került a számlánkon.

A lehetséges fizetési módokról, beleértve a boltunkba integrált online fizetési szolgáltatásokat és az elérhető elektronikus fizetési módokat, valamint az esetleges további költségeket, részletes információkat a rendelési folyamat során és a boltunk weboldalán a fizetési módokról szóló külön információs részben talál.

6. Elállási jog

A fogyasztóknak törvényes elállási joguk van az elállási jogról szóló tájékoztatóban meghatározottak szerint.

A vállalkozási tevékenységükkel közvetlenül összefüggő szerződést kötő természetes személyek is jogosultak elállni a szerződéstől, ha a szerződés tartalmából következik, hogy az számukra nem szakmai jellegű, különösen a központi nyilvántartás és a vállalkozási tevékenységre vonatkozó információkról szóló rendelkezések alapján hozzáférhetővé tett vállalkozási tevékenységük tárgyából. Más vállalkozók nem jogosultak elállni a szerződéstől.

7. Tulajdonjog-fenntartás

Az üzletben megrendelt termékek a teljes vételár kifizetéséig a mi tulajdonunkban maradnak.

8. A szállítás során keletkezett károk

Fogyasztókra vonatkozik: Távolról történő fogyasztói vásárlás esetén üzletünk minden esetben viseli az árucikkek szállítás közbeni véletlen sérülésének vagy elvesztésének kockázatát. Ha a megrendelt termékeket a szállítás során keletkezett nyilvánvaló sérülésekkel szállítják, kérjük, hogy a lehető leghamarabb jelezze ezt a hibát a szállítónak, és lépjen kapcsolatba velünk. Az ilyen panasz bejelentésének vagy a kapcsolatfelvételnek a késedelme nem jár semmilyen következménnyel az Ön törvényes jogaira (lásd alább a panaszoknál) és azok kielégítésére nézve. A gyorsabb értesítés azonban segíti a fuvarozóval vagy a szállítmányozó biztosítóval szembeni igényeink érvényesítését.

9. Reklamációk: Az áru szerződésszerűsége / hibái

Fogyasztókra vonatkozik: kötelesek vagyunk az árut hibátlanul szállítani. Ha az áru nem felel meg a szerződésben foglaltaknak, a fogyasztót megilletik a fogyasztói jogokról szóló törvény 5a. fejezetében meghatározott jogok. Az ott meghatározott feltételek szerint a fogyasztó követelheti a szerződésnek nem megfelelő áru kijavítását vagy kicserélését, vagy nyilatkozatot tehet az áru árának csökkentéséről, illetve elállhat a szerződéstől. Felelősséggel tartozunk az áru szerződésnek való megfelelésének hiányáért, amely az áru átadásától számított 2 éven belül derül ki, kivéve, ha az áru tekintetében hosszabb határidőt határoztunk meg, amely esetben ez a hosszabb határidő alkalmazandó.

Amennyiben az áru nem felel meg a szerződésnek, a Fogyasztóra vonatkozó fenti rendelkezéseket kell alkalmazni az üzleti tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó szerződést kötő természetes személyre is, ha a szerződés tartalmából következik, hogy az nem szakmai jellegű az adott személy számára, ami különösen az üzleti tevékenységének tárgyából következik, amely a központi nyilvántartás és az üzleti tevékenységre vonatkozó információkról szóló rendelkezések alapján hozzáférhetővé vált.

Panaszt lehet tenni:

  • e-mailben a következő címen: info@kokietki.pl
  • írásban a következő címre: Kokietki Maciej Rogulski, Jana Kasprowicza 12d, Łódź 92-781 Lengyelország
  • telefonos kapcsolatfelvétel az alábbi számon lehetséges +48 22 123 555 1

Az esetleges kiegészítő garanciára vonatkozó információkat és annak részletes feltételeit mindig mellékeljük a termékhez, és azok elérhetők az online áruház információs oldalain.

Vállalkozókra vonatkozik: (kivéve a vállalkozási tevékenységükhöz közvetlenül kapcsolódóan szerződést kötő természetes személyek, ha a szerződés tartalmából kitűnik, hogy e személyek - úgynevezett "kvázi-fogyasztók", azaz bizonyos fogyasztói jogokat gyakorló egyéni vállalkozók - számára nem szakmai jellegű): Vállalkozóval kötött adásvételi szerződés esetén a Polgári Törvénykönyv 558. § 1. pontja alapján a webáruházunk szavatossági felelőssége a hibákért kizárt.

Ügyfélszolgálatunk az Ön rendelkezésére áll: Kérdésekkel, panaszokkal és reklamációkkal kapcsolatban ügyfélszolgálatunkhoz hétköznapokon 9:00 és 16:00 óra között a +48 22 123 555 1 telefonszámon, vagy e-mailben a info@kokietki.pl címen fordulhat

10. Elektronikus úton nyújtott szolgáltatások

Az online áruházunk használatához, beleértve a termékkínálatunk böngészését és a megrendelések leadását, szükséges egy olyan multimédiás eszköz, amelyen telepített webböngésző van, valamint internet- és e-mail-hozzáférés. Javasoljuk, hogy engedélyezze a JavaScriptet és a sütik tárolását a böngésző beállításaiban. A felhasználók kötelesek a webáruházat a törvényeknek és a jó erkölcsnek megfelelő módon használni, és tilos jogellenes tartalmakat szolgáltatni.

Minden szükséges intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a weboldal és az online áruházunk felülete a jelenlegi technikai ismereteink szerint teljes mértékben működőképes legyen, és vállaljuk, hogy a felhasználók által bejelentett szabálytalanságokat és technikai problémákat ésszerű időn belül orvosoljuk. A fentiek vonatkoznak a hírlevélre való feliratkozás lehetőségére vagy a vásárlói fiók létrehozásának opcionális lehetőségére is - amennyiben ezeket a szolgáltatásokat az üzletünk részeként nyújtjuk. A weboldal és az online áruházunk szolgáltatásainak működésében észlelt szabálytalanságokról vagy megszakításokról a fenti szakaszban megadott elérhetőségeken keresztül értesíthet minket. A webshop szolgáltatás technikai működésével kapcsolatos szabálytalanságokkal kapcsolatos panaszok esetén kérjük, adja meg a szabálytalanság típusát és időpontját.

11. A helyes gyakorlat kódexe

Önkéntesen betartjuk a "Trusted Shops Quality Criteria" (Megbízható üzletek minőségi kritériumai), amely a következő címen érhető el ez a link.

12. Peren kívüli vitarendezés

Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztóknak lehetőségük van a peren kívüli panasz- és jogorvoslati eljárás igénybevételére. A fent említett eljáráshoz és a vitarendezési eljárásokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos információk a következő címen találhatók www.uokik.gov.pl a "Fogyasztói jogviták békés rendezése".

Ezenkívül a http://ec.europa.eu/consumers/odr A fogyasztók hozzáférhetnek egy online fogyasztói vitarendezési platformhoz (az úgynevezett ODR-platformhoz). Az ODR platform egy többnyelvű, interaktív weboldal, amely a távértékesítési vagy szolgáltatási szerződés megkötéséből eredő viták bíróságon kívüli rendezését kereső fogyasztók és kereskedők számára szolgál.

A fent említett peren kívüli jogorvoslati és vitarendezési eszközök igénybevétele önkéntes, és csak akkor kerülhet sor rá, ha a vitában részt vevő mindkét fél (a fogyasztó és az eladó) beleegyezik.

13. Záró rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek egyetlen rendelkezése sem sérti a Fogyasztók törvényes jogait. Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései és a Fogyasztókat megillető, általánosan alkalmazandó jogszabályokból eredő jogok között ellentmondás áll fenn - a jogszabályi rendelkezések mindig az Általános Szerződési Feltételek vitatott rendelkezései helyett alkalmazandók.

Vállalkozók esetében a velünk kötött szerződésekre a lengyel jog alkalmazandó, kivéve az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményét.

Vállalkozók, közjogi jogi személyek vagy önálló közjogi szervezetek esetében a bíróság kizárólagos illetékességgel rendelkezik az alábbiak rendezésére a köztünk és Ön között fennálló szerződéses kapcsolatból eredő valamennyi jogvitát a székhelyünk szerint illetékes bíróság elé kell terjeszteni. Az előző mondat nem vonatkozik az üzleti tevékenységükhöz közvetlenül kapcsolódó szerződést kötő természetes személyekre, amennyiben a szerződés tartalmából kitűnik, hogy az e személyek számára nem szakmai jellegű, és különösen az üzleti tevékenységük tárgyából ered, amely a központi nyilvántartás és a vállalkozási tevékenységre vonatkozó információkról szóló rendelkezések alapján hozzáférhetővé vált.

- Archivált rendeletek 2022

- Archivált rendeletek 2021