W związku z wejściem w życie 25 maja 2018r. Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przygotowaliśmy dla Ciebie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego kokietki.pl (zwanego w dalszej części sklepem internetowym), oraz przysługujących Ci prawach w tym zakresie.

1.Kto jest administratorem Twoich danych:

Administratorem danych osobowych jest Kokietki Maciej Rogulski z siedzibą w Łodzi 92-781, przy ul. Jana Kasprowicza 12d NIP: 727-256-49-67 zwany dalej Administratorem.

2. Z kim możesz skontaktować się w sprawie Twoich danych osobowych w kokietki.pl?

Z Administratorem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się pisząc listownie pod adres Kokietki Maciej Rogulski Łódź 92-781 ul. Jana Kasprowicza 12d lub pisząc mailowo na adres: rodo@kokietki.pl

3 W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielanych informacji osobowych podczas korzystania i robienia zakupów w Kokietki.pl oraz w tym celu podejmuje niezbędne działania. Jako administrator jesteśmy w pełni przygotowani by chronić Państwa dane osobowe. W tym celu posiadamy odpowiednie procedury i zabezpieczenia spełniające standardy RODO. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, witryn i połączeń w celu ochrony Państwa danych. Komputery w naszej firmie są zabezpieczone, mają zainstalowane najnowsze oprogramowanie zgodne z polityką RODO. Komputery wyposażone są w aktualne systemy zabezpieczeń Antywirus i Firewalle oraz komunikują się z platformami handlowymi za pomocą certyfikatu SSL- (Secure Socket Layer) czyli bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Dostęp do komputerów i serwerów zabezpieczony jest indywidualnym identyfikatorem i hasłem. Połączenia związane z wypełnianiem formularzy jak również wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych w przypadku gdy wybiorą Państwo taką opcje odbywają się za pośrednictwem również bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL (Secure Socket Layer)

4. Jakie dane osobowe zbieramy podczas rejestracji i zakupów?

Podczas rejestracji i zakupów sklep internetowy będzie zbierał za pośrednictwem Witryny i oraz innych form komunikacji następujące dane osobowe w przypadku osób fizycznych dokonujących czynności prawnych

 • imię i nazwisko

 • adres i adres dostawy (ulica, numer posesji/domu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj)

 • numer telefonu

 • adres email


W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych rozszerzony jest dodatkowo o:

 • numer Nip

 • firmę przedsiębiorcy

Podczas rejestracji konta w sklepie kokietki.pl podają Państwo samodzielnie wymyślone przez Siebie hasło dostępu do swojego konta, które można zmienić w późniejszym czasie. Celem wygenerowanie kolejnego hasła jest podanie adresu email zarejestrowanego konta użytkownika na które zostanie wysłany link w celu przekierowania na stronę sklepu i ustalenia nowego hasła. Hasła przechowywane są w formie zaszyfrowanej , w sposób uniemożliwiający jego odczytanie.

Podawane przez Państwa dane osobowe są podawane dobrowolnie i wymagają Państwa zgody lecz są niezbędne do realizacji zamówienia, wykonania usługi.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy i wykonać usług.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

5. W jakim celu kokietki.pl przetwarza Państwa dane osobowe?

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Państwa uprawniają nas do przetwarzania ich w zakresie niezbędnym do wykonania między nami umowy i czynności i z nią związanych:

 • założenia konta w sklepie kokietki.pl

 • realizacji złożonego zamówienia

 • wystawienia opinii dotyczącej zamówienia po otrzymaniu przesyłki

 • umożliwienia uczestnictwa w programach lojalnościowych

 • zapewnienia możliwości płatności online przez zewnętrznych operatorów: Payu, Przelewy24, PayPal, PayNow

 • obsługi zapytań i zgłoszeń które Państwo do nas wysyłacie

 • do rozmowy i identyfikacji na chat Tawk.to

 • kontaktu w celu, zmiany doprecyzowania złożonego zamówienia

 • rozwiązania umowy o świadczenie usług

6. Komu będziemy przekazywać Twoje dane osobowe?

Dane osobowe kokietki.pl przekazuje firmą kurierskim, które realizują dostawę zamówienia, operatorowi płatności online, którego wybierają Państwo w trakcie składania zamówienia, biura rachunkowego na podstawie umowy na przetwarzanie danych ( między naszymi firmami). Firmy kurierskie za pomocą których świadczymy usługi wysyłek to Poczta Polska , DPD , Inpost (usługi paczkomatowe). Państwa dane osobowe znajdują się na profesjonalnym serwerze hostingowym z którym również mamy podpisaną umowę o przetwarzaniu danych.

Tawk.To Chat online

W sklepie internetowym Kokietki.pl zainstalowany jest chat online Smartsupp do rozmowy z Państwem celem pomocy w dokonywaniu zakupów. Operator chat widzi który produkt na stronie Państwo oglądają wobec tego może udzielić precyzyjnej odpowiedzi. Dane przesyłane nam za pomocą chat zależą od Państwa. Sugerujemy nie przesyłać za jego pomocą danych osobowych a korzystać jedynie jako formy pomocy , doradztwa w zakresie kupowanych przedmiotów.

Powiadomienia Push

Dla Państwa wygody oraz łatwej komunikacji z Państwem klienci określają przy pierwszym wejściu na stronę zgodę lub nie , na otrzymywanie powiadomień push. Powiadomienie takie otwiera się w losowym momencie , kiedy korzystacie z komputera a dokładniej z przeglądarki internetowej w jej oknie w prawym dolnym rogu. Zatwierdzając zgodę na otrzymywanie tego typu informacji od nas otrzymujecie informacje o nowych dostawach , modelach , promocjach, etc. Aby zrezygnować z tego typu powiadomień wystarczy będąc w naszym sklepie wybrać kłódkę przy adresie strony w przeglądarce i zmienić opcje powiadomienia na blokuj. 

Newsletter

Aby otrzymywać od nas informacje drogą mailową klient ma możliwość zapisania się do newslettera. Można to zrobić w momencie składania zamówienia , rejestrowania konta lub tradycyjnie w stopce sklepu kokietki.pl . Listę mailową zbieramy zgodnie z aktualnymi przepisami tj. w trybie Double Opt-in. Po podaniu adresu mailowego wyślemy na podanego maila prośbę o potwierdzenie chęci otrzymywania od nas wiadomości. Dzięki temu mamy pewność ze to Ty sie zapisałeś a nie ktoś podał Twój adres. Firma której powierzamy Twoje dane do wysyłki newslettera i zbierania adresów mailowych to Sendinblue z którą mamy zawartą umowę powierzenia danych. Dzięki temu możesz być pewien że Twoje dane nie trafią w niepowołane ręce. Aby zrezygnować z newslettera wystarczy kliknąć w link anulowania który znajduję się na dole w każdej wiadomości która zostaje wysłana jako newsletter. Najprościej odszukać ostatnia i dokonać anulacji. W przypadku nie posiadania takiej wiadomości i pewności aby żadna inna nie została wysłana prosimy o kontakt pod adresem mailowym info@kokietki.pl lub kontakt telefoniczny z obsługą sklepu. Wykasujemy natychmiast adres z naszej bazy.

Integracja Trusted Shops Trustbadge

Na naszej stronie znajduje się zintegrowany Trustbadge firmy Trusted Shops, który służy do wyświetlania naszego znaku jakości Trusted Shops i zebranych opinii kupujących o zakupach w naszym sklepie, a także do prezentacji oferty produktów Trusted Shops dostępnych dla kupujących po dokonaniu zamówienia w sklepie.

Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na optymalnym marketingu naszej oferty poprzez umożliwienie dokonania bezpiecznych zakupów. Trustbadge (identyfikator zaufania) i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia. Trustbadge jest udostępniany w ramach umowy powierzenia danych przez dostawcę CDN (Content-Delivery-Network). Trusted Shops GmbH korzysta również z usług dostawców z USA. Zapewniony jest przy tym odpowiedni poziom ochrony danych. Więcej informacji o zasadach ochrony danych w Trusted Shops GmbH można znaleźć tutaj: https://www.trustedshops.pl/dane-firmy-ochrona-danych/

W przypadku wywołania Trustbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera (pliki dziennika), zawierające np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Indywidualne dane dostępu są przechowywane w bazie danych bezpieczeństwa w celu analizy luk w zabezpieczeniach. Pliki dziennika są automatycznie usuwane najpóźniej 90 dni po ich utworzeniu.

Dalsze dane osobowe są przekazywane do Trusted Shops GmbH, jeżeli po złożeniu zamówienia zdecydowali się Państwo na korzystanie z produktów Trusted Shops lub uprzednio już zarejestrowali się Państwo w celu korzystania z nich – obowiązuje wówczas umowne porozumienie zawarte pomiędzy Państwem a Trusted Shops. W tym celu następuje automatyczne pobranie danych osobowych z danych zamówienia. To, czy jako kupujący są Państwo już zarejestrowani w celu korzystania z produktów Trusted Shops jest sprawdzane automatycznie na podstawie neutralnego parametru – adresu e-mail szyfrowanego za pomocą kryptologicznego szyfrowania jednokierunkowego. Adres e-mail jest szyfrowany przed jego przekazaniem za pomocą wartości haszującej w taki sposób, aby nie mógł zostać odszyfrowany przez Trusted Shops. Po sprawdzeniu zgodności parametr jest automatycznie usuwany.

Jest to konieczne do celów wynikających z naszych i Trusted Shops prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie realizowania usługi ochrony kupującego powiązanej każdorazowo z konkretnym zamówieniem oraz usługi wystawiania opinii o zakupie w sklepie. Pozostałe informacje, w tym o prawie do sprzeciwu dostępne są w informacjach o zasadach ochrony danych firmy Trusted Shops udostępnionych w linku powyżej oraz w Trustbadge.

Jeśli wymaga tego od nas przepis prawa, Państwa dane osobowe udostępnimy uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W razie konieczności możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym w celach walki z oszustwami i nadużyciami.

7. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Sklep kokietki.pl przechowuje Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia.

Dane osobowe w sklepie kokietki.pl przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych i jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

8. Wygoda samodzielnego zarządzania prywatnością - zgodami RODO.


Dla Państwa wygody specjalnie na potrzeby ustawy RODO firma Kokietki Maciej Rogulski wprowadziła moduł do samodzielnego zarządzania zasadami polityki prywatności. Moduł jest dostępny po zalogowaniu się do swojego konta w sklepie kokietki.pl i wybraniu zakładki Twoje konto a w niej wybraniu opcji Zarządzanie Prywatnością. W tym miejscu dajemy Państwu narzędzie do skorzystania z możliwości samodzielnego zarządzania jakie przewidział dla Państwa ustawodawca zgodnie z najnowszym wchodzącym w życie dnia 25-05-2018 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zarządzanie prywatnością daje następujące prawa:

 • prawo do sprzeciwu

 • prawo do poprawnej informacji

 • prawo do przenoszenia danych

 • prawo do bycia anonimowym

 • prawo do bycia zapomnianym

 • prawo do bycia powiadomionym

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych

9. Przysługują Państwu następujące prawa:

prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych w zakresie określonym w art. 15 RODO;
• zgodnie z art. 16 RODO – prawo do sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;
• zgodnie z art. 17 RODO – prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne: - do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; - do wywiązania się z prawnego obowiązku; - z uwagi na względy interesu publicznego; - do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• zgodnie z art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile: - prawidłowość danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana; - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu; - nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; - wnieśli Państwo sprzeciw na podstawie art. 21 wobec przetwarzania;
• zgodnie z art. 20 RODO – prawo do otrzymania dostarczonych nam Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi („prawo do przenoszenia danych”);
• zgodnie z art. 77 RODO – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły mogą się Państwo zwrócić w tej sprawie do organu nadzorczego w miejscu Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub naszej siedziby przedsiębiorstwa. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania lub usuwania danych, a także w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w celach określonych w niniejszej polityce prywatności, prosimy o kontakt z administratorem danych: (adres email / ew. nr. telefonu).

10. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w takim celu – ze skutkiem na przyszłość. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.

Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu. 

11. Pliki Cookies i analityka internetowa

Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych stronach tzw. pliki cookies. Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookiesSafari
Safari™: https://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/Chrome
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=enFirefox
Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczekOpera
Opera™: https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.htmlW

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

Niniejsza strona internetowa korzysta w ramach Google Analytics (zobacz niżej) również z tzw. plików cookies DoubleClick, które umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki w przypadku korzystania z innych stron internetowych. Informacje generowane automatycznie przez cookies, dotyczące Państwa korzystania z niniejszej strony internetowej, są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Anonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google będzie korzystać z tych informacji, aby sporządzić raport dotyczący aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym i efektywnym działaniu naszej strony internetowej na rynku. Google przekaże powyższe informacje osobom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli osoby trzecie przetwarzają powyższe dane na zlecenie Google.

Google Double Click stanowi ofertę Google LLC. (www.google.com).
Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo dezaktywować cookies DoubleClick klikając w link. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance. Mogą Państwo również tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. W przypadku braku akceptacji wykorzystywania plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej
Nasza strona internetowa używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej - na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Alternatywnie – zamiast instalacji wtyczki do przeglądarki internetowej mogą Państwo również kliknąć w niniejszy link aby wyłączyć gromadzenie danych przez Google Analytics na naszej stronie internetowej. Na Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie wówczas plik cookie opt-out. Jeśli usuną Państwo pliki cookies, wówczas muszą Państwo ponownie kliknąć w powyższy link.

12.Reklama za pomocą narzędzi do e-marketingu

Google AdWords Remarketing


Z pomocą Google Adwords promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w urządzeniu każdego odwiedzającego tzw. plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Powyższe służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym działaniu naszej strony internetowej na rynku.

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Państwa kontem oraz wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziecie Państwo zalogowani podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Państwa dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Usługa Google AdWords Remarketing stanowi ofertę Google LLC (www.google.com). Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod podanym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu klikając w niniejszy link. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance.

Facebook

Do celów remarketingu używamy również Facebook Pixel. Wykorzystujemy tą funkcję do śledzenia wizyt na stronie sklepu kokietki.pl aby móc przestawić Państwu spersonalizowane reklamy na portalu społecznościowym Facebook.