PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ:

  • Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
  • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas  : KOKIETKI MACIEJ ROGULSKI ŁÓDŹ 92-781 UL. JANA KASPROWICZA 12d tel +48725626414 email: info@kokietki.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną)
  • Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

  • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Prawo odstąpienia od umowy zawartej nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w  zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,  jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

TOWAR ODSYŁAMY POD ADRES:

KOKIETKI MACIEJ ROGULSKI
ŁÓDŹ 92-781 UL. JANA KASPROWICZA 12 D
tel 725-626-414 lub 790-601-790 email: info@kokietki.pl

  • niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni

BĘDĄ PAŃSTWO MUSIELI PONIEŚĆ BEZPOŚREDNIE KOSZTY ZWROTU ZAMÓWIENIA:

  • Zgodnie z prawem odstępujący od umowy sprzedaży konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości kupionego produktu, jeżeli korzystał z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W takim wypadku zwrócimy odpowiednio pomniejszoną kwotę zwrotu za zakupiony produkt.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Do pobrania wzór formularza odstąpienia od umowy   pdf.jpeg       doc_icon.png

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)ADRESAT:

KOKIETKI MACIEJ ROGULSKI
ŁÓDŹ 92-781 UL. JANA KASPROWICZA 12 D
tel 725-626-414 lub 790-601-790 email: info@kokietki.plJa niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy :

…........................................................................................................................................................

Data odbioru …....................................................................................................................................


Imię i nazwisko konsumenta  ...............................................................................................................


Adres konsumenta...............................................................................................................................


Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej )…...................................


Data …...............................................................................................................................................


Zwrotu pieniędzy oczekuję na:
numer konta bankowego(*) /adres do przekazu pocztowego(*)/ inny(*) :

..........................................................................................................................................................

(*) Niepotrzebne skreślić.WYMIANA TOWARU:

  • W sytuacji kiedy okaże się że zakupiony przedmiot Państwu nie odpowiada i chcą Państwo dokonać jego wymiany na inny dowolny produkt znajdujący się w ofercie naszego sklepu mamy dla Państwa  łatwe rozwiązanie

( Kupno nowego ,  zwrot poprzedniego )

  • Wymiana towaru odbywa się na zasadzie zwrotu jednego towaru i zakupu nowego towaru. Do każdego zwracanego towaru wystawiamy dokument korygujący na podstawie oświadczenia  odstąpienia od umowy, a do nowego zamówienia wystawiana jest nowy dokument sprzedaży. Prosimy zapoznać się z procedurą zwrotu towaru.